View Post

Presentatie Ambitiedocument Voedselbos Rijnvliet

Tijdens de bewonersavond op 16 november jl. is het ambitiedocument gepresenteerd. Metaal Kathedraal stelde wederom haar pand open voor deze bijeenkomst. Tezamen met geïnteresseerden, o.a. uit de politiek, kregen zo’n 30 aanwezigen uitleg over de ambities die met het stedelijk voedselbos worden ingevuld. Xavier San Giorgi heeft voorbeelden getoond van de wijze waarop eetbaar groen wordt gecombineerd met een prettige openbare ruimte. Deze inrichtingsvoorstellen zijn tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met bewoners, bureau Felixx en de gemeente Utrecht.

View Post

Lecture: Global Biomimicry Conference 12/11 University Utrecht

“Biomimicry is an approach to innovation that seeks sustainable solutions to human challenges by emulating nature’s time-tested patterns and strategies.” Interest in bio-inspiration and biomimicry is rising globally, and in Europe in particular. It is widely recognised that bio-inspiration and biomimicry have the potential to support a transition to a circular economy and that is why Utrecht University organises the Global Conference ‘Biomimicry and Bio Inspired Innovation’ in collaboration with the Ministry of Economic Affairs, the BiomimicryNL foundation, the Biomimicry Institute, and the European Biomimicry Alliance. The conference explores …