Kan agroforestry een natuurlijk bos evenaren?

Met kennisvouchers van de Flevo Campus zijn Xavier San Giorgi van Stichting Weerwoud, Gerard Korthals, Maureen Schoutsen en Isabelle Selin Noren van Wageningen University & Research aan de slag gegaan met de vraag: “Kan een agroforestry-perceel, naast dat het voedsel produceert, op den duur eenzelfde ecologische prestatie leveren als een natuurlijk bos-ecosysteem?”

Deze vraag is belangrijk om te kunnen onderbouwen dat agroforestry systemen zowel in ons voedsel kunnen voorzien en tegelijkertijd een veerkrachtig ecosysteem creëren, hetgeen een antwoord kan zijn op het veranderende klimaat.

Een inventarisatie is gedaan van de metingen die gedaan moeten worden om op kavelniveau de ecosysteemfuncties over de jaren goed te kunnen monitoren. Hierbij is gekeken naar zowel het boven- en ondergrondse deel van een agroforestry systeem, zoals naar de bodembiologische, bodemfysische en bodemchemische eigenschappen, bovengrondse biodiversiteit, groei, gezondheid en productie).

Met de investering vanuit de Flevo Campus is een eerste opzet gemaakt van een monitoringsmodel en zijn de eerste bodemmonsters genomen. Om het model verder te kunnen uitwerken, om de analyse van de bodemmonsters te kunnen doen en de resultaten te kunnen presenteren tijdens de Floriade in 2022 is het team nog op zoek naar additionele financiering.

Heeft u interesse om aan te haken bij het team van onderzoekers en ondernemer of kunt u iets voor hen betekenen? Neem dan contact op met Maureen Schoutsen (maureen.schoutsen@wur.nl) of Xavier San Giorgi (info@WeerWoud.nl). De Floriade is bij uitstek een gelegenheid om gezamenlijk innovaties te demonstreren en te realiseren.