Xavier San Giorgi

Hoe kunnen we in ons dagelijks voedsel voorzien en tegelijk de draagcapaciteit van ecosystemen vergroten? Het is deze vraag die Xavier al sinds zijn studie Architectuur aan de TU Delft fascineert en op het pad van Agro-Forestry en Food-Forestry gebracht heeft.

Bijzondere reizen langs vele internationale agroforestry projecten in o.a. Amerika, Europa, en Midden Amerika hebben hem een genuanceerd beeld gegeven van de mogelijkheden om deze complexe meerjarige landbouw systemen succesvol aan te leggen en te beheren.

In Nederland ontwerpt en realiseert hij een grote diversiteit aan projecten waaronder een agroforestry systeem voor een biologische varkenshouderij, Landgoed Oostwaard, 16 ha stedelijk voedselbos voor de nieuw te ontwikkelen stadswijk Rijnvliet in Utrecht en heeft hij een visie geschreven voor Utopia eiland in Almere welke onderdeel wordt van de Floriade in 2022.

Daarnaast doet Xavier i.s.m. de Universiteit Utrecht onderzoek naar meerjarige mengteelt en de potentie van deze systemen voor het halen van hogere gewas opbrengsten dan dezelfde gewassen geteeld in monocultuur.

Naast ontwerp, onderzoek, advies en aanleg van agro- en food forestry projecten beheert Xavier Voedselbos Makeblijde. Hij geeft ook cursussen, rondleidingen, workshops en lezingen op o.a. conferenties of voor kleinere gezelschappen.

Xavier zit tevens in het bestuur Stichting Weerwoud welke de doelstelling heeft om de ontwikkeling van agroforestry en voedselbossen te bevorderen.

Andrew Dawson

Andrew zijn expertise ligt in het realiseren van volhoudbare en veerkrachtige agro-ecologische productiesystemen welke oplossingen bieden voor de tal van complexe uitdagingen van het voedselsysteem anno 21e eeuw. De verschillende behoeften van boeren, de samenleving en het noodzakelijke herstel van ecosystemen binnen een gezond economisch model vragen volgens hem meer dan ooit om een nieuwe kijk op landbouw, met bijbehorende eigentijdse productiesystemen.

Andrew heeft praktijkervaring opgedaan in de Australische landbouwsector voordat hij naar Nederland verhuisde. In Nederland studeerde hij biologische landbouw en agroecologie aan de Wageningen Universiteit (WUR), bij de vakgroep Farming Systems Ecology (FSE). Tijdens deze studie heeft hij o.a. onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en werking van co-learning en innovatie processen voor klimaatbestendige teeltsystemen in Zuid-Afrika (CLIRCS) voor de FAO.

Sinds enkele jaren is actief in de ontwikkeling van agroforestry en food forestry projecten in Nederland.

Naast expertise in agroecologisch onderzoek, ontwerp, advies en lesgeven is Andrew ook een fervent plantenveredelaar. Hij erkent het belang van diversiteit en het ontwikkelen van nieuwe rassen voor de toekomst van Agroforestry. Daarnaast is zijn uitgebreide specialistische kennis over houtachtige soorten van onschatbare waarde voor onze projecten.


Image

Image

Samenwerkingen

Waarom, hoe en met wie we samenwerken