FOOD FOREST OOSTWAARD

De  Familie  Peek  kent   inmiddels  zijn  derde  generatie  die  Oostwaard als boerderij bewonen. Sinds 2011 zetten zij zich in om   van  Oostwaard,  bekend  van  omstreeks  1200  tot  de  Reformatie als een kloosteruithof van de  St. Stevensabdij te Oudwijk   (Utrecht),   een   toekomstbestendige  ‘agriculturele’  locatie te maken. 

Daartoe hebben ze de boerderij gerestaureerd en gerenoveerd, een aardwarmtesysteem aangelegd en zijn ze het achtergelegen land naar biologisch aan het omschakelen.  Inmiddels houden ze weer dieren waaronder het Wiltshire Horn schapenras en hebben ze reeds de beplanting van 2.4ha ingericht volgens de principes van het voedselbos.

Met   het   voedselbos   willen   ze   een  gezonde,  duurzame  voedselproductie nastreven, waarvan de opbrengst over enkele jaren aan bijvoorbeeld een restaurant  in de streek of via  een zelfpluk abonnement willen verkopen. Te zijner tijd willen ze ook een soort Vriendenclub van Oostwaard in het leven roepen zodat ze hun vrienden en vrijwilligers iets extra’s  kunnen  bieden.  Oostwaard is ‘work in progress’.

Mocht u interesse hebben om tijdens de voedselbos vrijwilligers dagen te komen helpen en achteraf samen van  een  borrel en oogst uit het voedselbos  te  genieten kunt u  contact  opnemen via: Info@FoodForestry-Development.nl