De openbare ruimte van de nieuw te ontwikkelen Utrechtse stadswijk Rijnvliet zal in de komende jaren worden ingericht volgens de principes van een voedselbos. Dit stedelijk voedselbos (Urban Food Forest) vormt een integraal onderdeel van de nieuwe wijk. Voor de gefaseerde uitwerking en aanleg van deze eetbare woonwijk is in opdracht van de gemeente Utrecht een ambitiedocument uitgewerkt.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met bewonersgroep “De Groene Longen van Rijnvliet”, een groep enthousiaste bewoners van de
Rijksstraatweg. Dit burgerinitiatief heeft voedselbos expert Xavier San Giorgi aangedragen om hun ideeën voor een eetbare woonwijk kracht bij te zetten. Xavier is sindsdien nauw betrokken bij de uitvoering van het plan en werkt samen met Stedenbouwkundigen van De Zwarte Hond, landschapsarchitect Marnix Vink van Felixx, Bart Mellema van Stadsbedrijven Utrecht, Niel Glas van Bureau NegenTien, nieuwe basisschool en Metaal Kathedraal.

Inmiddels wordt druk aan het plan gewerkt en zal eerst een schetsontwerp voor het gehele plan gemaakt worden waarna er 4ha naar voren gehaald zijn om in 2017 al aan te gaan planten. Zo hebben de huidige en nieuwe bewoners straks een

In mei 2017 organiseert Metaal Kathedraal ism Food Forestry Development een basiscursus voedselbossen. Meer weten? Klik dan hier.

Meer info volgt