Onderzoek: Voedselbossen en mogelijke verontreiniging uit bodem water en lucht.

 
Bij het stedelijk voedselbos Rijnvliet krijgen we vaak de vraag of dat wel kan, een voedselbos zo dicht bij de snelweg en langs wegen waar o.a. zout gestrooid wordt. Om eens en hopelijk voor altijd een goed onderbouwd antwoord hierop te geven zijn we geholpen door helpdesk Natuurlijk kapitaal. Deze helpdesk is onderdeel van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) waar Æ – Food Forestry Development bij aangesloten is.

 

In dit rapport is gekeken naar:
– de veiligheid en risico’s van het telen in de grond: Hoe weten we of deze verontreinigd is en wat de
invloed van eventuele verontreinigingen op voedselgewassen is?
– zorgpunten, waarmee wordt gedoeld op verontreinigingen afkomstig van verkeer, water, lucht en
historisch gebruik van de bodem;
– de manier waarop je bestaande informatie kunt krijgen over kwaliteit van bodem, water en lucht; en
de meest voorkomende verontreinigingen en verkeer.