Workshop Biobeurs 18Jan 2018: Agroforestry ontwikkeling in Nederland: kansen voor meerjarige teelten in combinatie met vee en/of akkerbouw

De combinatie van professionele teeltsystemen, zoals noten- of fruitteelt met grasland of akkerbouw, betekent een radicale innovatie in het huidige landbouwsysteem. Diverse innovatieve ondernemers zijn de afgelopen jaren enthousiast met agroforestry (meerjarige mengteelten) aan de slag gegaan.

Op de Biobeurs gaan we tezamen met ondernemers en experts uit onderzoek, ontwerp en advies, in gesprek over motivaties en hobbels die we moeten nemen, voordat agroforestry op de kaart staat en bomen (weer) een volwaardige plek krijgen in de Nederlandse landbouw.

Wilt u naast de workshop ook een bestaand agroforestry systeem en eentje in aanleg bekijken en spreken met 2 ondernemers die er vol enthousiasme mee bezig zijn? Ga dan mee op de excursie-tour naar de twee bedrijven op zaterdag 20 januari. Inschrijven of er meer te weten over te komen? Klik dan hier.

Sprekers
Wijnand Sukkel - WUR
Kees van Veluw - WUR, LBI, Stichting van Akker naar Bos
Xavier San Giorgi - Food Forestry Development

Datum & Tijd
Donderdag 18 januari - 16.15 - 17.45

Locatie
Biobeurs - Suyderseezaal

IJsselhallen, Zwolle

Wilt u zich verder verdiepen door een cursus te doen of andere rondleidingen te volgen bekijk dan ons jaarprogramma van 2018