Presentatie Ambitiedocument Voedselbos Rijnvliet

Tijdens de bewonersavond op 16 november jl. is het ambitiedocument gepresenteerd. Metaal Kathedraal stelde wederom haar pand open voor deze bijeenkomst. Tezamen met geïnteresseerden, o.a. uit de politiek, kregen zo’n 30 aanwezigen uitleg over de ambities die met het stedelijk voedselbos worden ingevuld. Xavier San Giorgi heeft voorbeelden getoond van de wijze waarop eetbaar groen wordt gecombineerd met een prettige openbare ruimte. Deze inrichtingsvoorstellen zijn tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met bewoners, bureau Felixx en de gemeente Utrecht.

– Lees het ambitiedocument voor de details door hiernaast op het plaatje te klikken!>>
– Wist je dat er ook een een cursus voedselbossen in mei 2017 bij Metaal Kathedraal komt? >>
– Of ontdek meer over de stand van zaken en voortgang in ons portfolio! >>